Clubber

Less time paying, more time clubbing

Functie

In opdracht van Jungle Minds via de Haagse Hogeschool. Rol als Visual, UX en Conceptual Designer.

Casus

Op welke manier kunnen we blockchain-technologie in een specifieke context een toepassing geven?

Type

Schoolproject

Datum

Februari 2018

Case study

Vanuit het ontwerpbureau Jungle Minds kregen wij als projectgroep van 4 de opdracht een app te ontwerpen die gebruik maakt van het Request framework of een andere blockchain-technologie. Dit project stond in teken van context-aware design, om tijdens het ontwerpen de denken vanuit de context van het product of de gebruiker.

Aanpak

De mogelijkheden en voordelen van de technologieën achter blockchain zijn groot, alleen zijn er voor de gemiddelde consument veel onduidelijkheden over de ‘blockchain’. Daarom hebben we ervoor gekozen vanuit een ontwerprichting te werken waarbij de eindgebruiker in principe niet eens hoeft te weten dat het systeem via blockchain werkt, net als bij internetbankieren.

Na enkele oriëntatieonderzoeken zijn wij als groep op zoek gegaan naar problemen waar wij als studenten tegen aan lopen waar data of geld bij komt kijken. Om een product te ontwikkelen dat goed aansluit bij de gebruiker, moet het een meerwaarde bieden ten opzichte van de huidige situatie. Daarom hebben we het hele ‘blockchain-verhaal’ hier even aan de kant gezet, en enkele ideeën gegenereerd waarvan wij nog ruimte zagen binnen de huidige concurrentie. Na het creëren van 3 concepten en deze aan onze opdrachtgever voor te leggen, hebben wij focus gelegd op een:

Mobiele applicatie die het uitgaansleven gemakkelijker maakt

Concept

Tijdens het uitgaan is een van onze grootste ergernissen het kopen van muntjes bij clubs. Daarbij is het halen van drankjes ook nog vaak onhandig als het gaat om betalen, en willen wij voor gebruikers het betaalaspect van uitgaan zo veel mogelijk naar de achtergrond brengen. Dit doen we door zo veel mogelijk data te verzamelen uit de sensoren van smartphones. Op deze manier krijg je de mogelijkheid een profiel op te bouwen van elke gebruiker. Er is bekend hoe lang de gebruiker al in de club is, welke drankjes hij/zij op heeft, met welke frequentie deze drankjes gekocht worden, hoeveel er gedanst wordt, op welke manier er gedanst wordt, etc. Al deze informatie kan via de blockchain op de juiste plek terecht komen om gebruikt te worden, maar ook om opgevraagd te worden. Zo hoeven gebruikers bij entree niet meer hun ID-controle te doorlopen, maar kan dit gebeuren door de smartphone van de gebruiker te identificeren, te verifiëren, en met de identificatie te checken via de blockchain.

Het halen van een drankje kan precies gebeuren zoals het klinkt. Een gebruiker loopt naar de bar, bestelt 2 drankjes, en loopt weer weg. Sensoren in de club en bij de bar kunnen identificeren om wie het gaat op basis van zijn loopgedrag, positie van de telefoon, en koopgedrag. Ook wilden we het smartphonegebruik in de club niet stimuleren, dus moet het voor de gebruiker eigenlijk zo makkelijk mogelijk gemaakt worden te betalen. Uit een enquête die wij met 30 studenten hebben gedeeld werd ook duidelijk dat gebruikers er weinig moeite mee hebben hun privacy in de club op te geven wanneer ze zich bewust zijn van de voordelen en weten dat het via het zeer secure blockchain-netwerk werkt. Voor de club kunnen de sensoren ook gebruikt worden om de prijzen te beïnvloeden. Dit kan op basis van vraag en aanbod, maar ook op basis van hoeveel mensen er op de dansvloer staan ten opzichte van aan de bar, of wanneer het gros van de mensen meer dan een uur geen drankje meer heeft gehaald.

Uitwerking

Dit hele concept heb ik verder uitgewerkt in Figma volgens de Material Design Guidelines van Google. We hebben gekozen voor een dark-theme gezien de app voornamelijk gebruikt zal worden in de club zelf. De designs heb ik later in InVision interactief gemaakt voor een prototype die wij aan onze opdrachtgever voorgelegd hebben. Ook heb ik een simpele uitwerking gemaakt van hoe deze variabele prijzen in de praktijk zouden kunnen werken.

Contact?

U kunt mij ook persoonlijk berichten op sjoerdklatser@mail.com

Verstuur